Wie zijn wij

Het idee voor de indoorvolkstuin is ontstaan na het zien van een reportage op televisie.
In de reportage werd er geconcludeerd dat er bij bijna alle volkstuintjes een lange wachtlijst bestaat. Dit in combinatie met het slechte weer kwam ik op het idee van volkstuintjes in een professionele kas.
Gerardo van Egmond
Gerardo van Egmond.   “Wat mij opvalt is dat de mensen die een eigen volkstuin hebben hier altijd enthousiast over zijn en het werken in de volkstuin echt als uitoefening van hun hobby beleven. Als nadelen worden voornamelijk het weer en de lange wachtlijsten voor geïnteresseerden genoemd. Hoe leuk kan het zijn om de volkstuin onder glas aan te bieden, een idee was geboren? “

Geschiedenis kwekerij

De kwekerij is gestart in 1978. Toen nog met verschillende vrijstaande kassen en veel teelgrond in de openlucht. Later zijn die vrijstaande kassen gesloopt en vervangen door een kassencomplex met verwerkingsschuur. Door de jaren heen is de grond buiten verdwenen en bebouwd met kassen. Vanaf 1978 tot ongeveer 1990 zijn er verschillende gewassen geteeld. Hierbij valt te denken aan verschillende zomerbloemen zoals solidago, leeuwenbek, violier en diverse soorten vaste planten. In de winter werden er tulpen gebroeid. Vanaf 1990 is de kwekerij geleidelijk aan veranderd in een jaarrond anjerkwekerij. In december 2015 zijn de laatste anjers verwijderd.

Begin 2014 is er een gedeelte klaar gemaakt voor de volkstuintjes.Vanaf februari 2014 kunnen de volkstuinders met veel plezier en ontspanning hun hobby uitoefenen. Door het grote succes zijn eind 2015 bijna alle de volkstuintjes in gebruik. Begin 2016 wordt er een eerste begin gemaakt met de uitbreiding van de indoor volkstuintjes. Vanaf die periode is de vraag naar een indoor volkstuintje groeiend en worden er regelmatig nieuwe tuintjes aangelegd om, zonder wachtlijst, aan de vraag te voldoen.