Huishoudelijke regels

Iedere huurder heeft de vrije beschikking over de hem/haar in gebruik gegeven tuin, met dien verstande dat hij/zij verplicht is zijn/haar tuin van de aanvang af in goede toestand te brengen en te houden.

De tuin moet schoon van bloeiende onkruiden blijven.

Zieke planten moeten direct verwijderd worden.

Geen gewassen die bij de wet verboden zijn.

Gewassen die de constructie van de kas beïnvloeden verwijderen of snoeien.

Geen struiken waarbij de wortels in de tuin van de buren groeien.

De huurders mogen hun tuin slechts overdragen door tussenkomst van de verhuurder.

Verzoeken om in aanmerking te komen voor tuinruil of interesse in een andere tuin kunnen het hele jaar ingediend worden bij de verhuurder.

Na beëindiging van het contract dient de tuin schoon opgeleverd te worden.