Op Tweede Pinkesterdag is de winkel en de aardbeienpluk gesloten.